Betonové napajedlo

Voda je bezesporu nezbytným prvkem pro život zvěře v našich honitbách. Betonová napajedla jsou přístupná pro zvěř vysokou i drobnou. Výhodou napajedel je nízká hladina vody, ve které nedochází k utopení drobné zvěře, přičemž objem vody je až 200 litrů. Napajedlo je možné umístit do vodního koryta, které v teplých letních měsících částečně vysychá, nebo pod střechu krmelce, kde v době sucha zadržuje vodu. Další možností je doplňování vody do napajedel z vlastních zásob. Nespornou výhodou těchto napajedel je postupné uvolňování vápna z monolitu betonu do vody, a tím zajištěná desinfekce vody. Voda se v těchto napajedlech nekazí ani v teplých letních měsících. Napajedla dodáváme buď bez výpustě, nebo osazená výpustí. Při použití výpustě je nutné pod napajedlem prohrábnout drážku, případně zasypat kamenivem, aby voda z napajedla vytekla pomocí trativodu. Na napajedla je možné zažádat o státní dotaci v částce 1.000 Kč.


Umělé nory